Welkom by Fonties Pre-Primêr

Die kleuterskool word as 'n privaatskool op die terrein van Laerskool Fontainebleau bedryf en bied klasse aan vir Graad RR en Graad R.

Al die fasiliteite van die Laerskool is tot beskikking van die voorskoolse kleuters wat tot elkeen van hulle se voordeel strek.

'n Gestruktureerde program word op 'n informele wyse aangebied. Elke aktiwiteit is daarop gerig om vaardighede uit te brei om sodoende skoolgereedheid te ontwikkel.

... MeerNuus en Briewe

D6

Smart Swipe

Awsum