Algemeen

 

Vorderingsverslae

Elke kwartaal word 'n vorderingsverslag oor die kleuters aan die ouers gestuur. Dit sluit die volgende in:

Lewensvaardighede:

 • Slegs persoonlike inligting
 • Fynspier koërdinasie
 • Visuele persepsie
 • Ouditiewe persepsie
 • Deelname aan skeppende- en handaktiwiteite
 • Grootmotories
 • Musiekaktiwiteite
 • Emosionele- en sosiale gedrag

Wiskunde:

 • Telwerk
 • Getalbegrip
 • Ruimtelike oriëntering

Tale:

 • Taalvaardigheid
 • Deelname aan ge-organiseerde periodes
 • Klanke (Graad R)

Elke kwartaal word 'n nuwe verslag uitgegee omdat aktiwiteite wat waargeneem word, wissel. Die moeilikheidsgraad neem toe vanaf die eerste na die vierde kwartaal.

Ons kommunikeer gereeld met ouers deur middel van omsendbriewe wat alle inligting betreffende die kwartaalprogram bevat.