Algemeen

 

Terapeute

Die skool beskik ook oor die dienste van 'n Spraakterapeut, Arbeidsterapeut en Opvoedkundige Sielkundige, wat hulp verleen (in skooltyd) teen ekstra koste, wat verhaalbaar is van u Mediese Fonds.