Borge en Ondersteuners

Borge


Borgskappe:

Borgskappe vorm ‘n integrale deel van enige skool se bestaan. Om beter geleenthede vir ons leerlinge te skep is borgskappe vir ons as skool van onskatbare waarde.

Enige navrae kan gerig word aan:
Louis Denner    082 356 2711 of louisd@fontainebleau.co.za

 

Fonties Ondersteunersdrag:
Ek moedig elke ouer aan wat 'n trotse ondersteuner van Laerskool Fontainebleau is om 'n draai te kom maak by die Bleausmous, waar die ondersteunersdrag verkoop word.

Die ondersteunersdrag sal ook by elke tuis rugby, atletiek en netbal-byeenkoms verkoop word.

Kom ondersteun en wys waar jou hart lé!!!

Vir enige navrae is kontak Amanda Radyn by 011 791 6161.